Impressum

TrailerPlus International Bv
Nijverheidsweg 11
D-7921JH Zuidwolde
Holandia
 
Telefon: 31 528 854 443
 
Poczta: info@trailerplus.cz   
 
Dyrektor zarzÄ…dzajÄ…cy: Patrick Strijker
Numer rezerwacyjny firmy: Kamer van Koophandel, HRB 80521762
 
Komisja Europejska zapewnia platformÄ™ internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którÄ… https://ec.europa.eu/consumers/odr/ znaleźć tutaj.
Nie jesteÅ›my zobowiÄ…zani i niechÄ™tni do udziaÅ‚u w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.