Ogólne warunki handlowe

1. Zakres stosowania
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień dokonywanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.


Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.


W odniesieniu do przedsiębiorców stosuje się następujące zasady: Jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, ich ważność jest niniejszym sprzeczna; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę.

 


2. Kontrahent, zawarcie umowy, opcje korekty
Umowa kupna zostaje zawarta z TrailerPlus International B.V. .


Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Możesz najpierw umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z narzędzi korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w tym celu w procesie zamówienia. Umowa zawierana jest poprzez przyjęcie oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie e-mailem.

 


3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy
Język(-i) dostępny(-e) do zawarcia umowy: niemiecki, francuski, holenderski


Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Możesz zobaczyć tekst umowy w naszym loginzie klienta.

 


4. Warunki dostawy
Oprócz podanych cen produktów dodawane są koszty wysyłki. Możesz dowiedzieć się więcej o wysokości kosztów wysyłki w ofertach.


Dostarczamy tylko w trasie wysyłki. Samodzielny odbiór towaru nie jest niestety możliwy.


Nie dostarczamy do Packstations.

 


5. Płatność
W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:


Zaliczka
Jeśli wybierzesz metodę płatności przedpłaty, podamy Ci nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

 


Karta kredytowa
Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu jako prawowitego posiadacza karty, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Twoja karta zostanie obciążona.

 


PayPal
W procesie zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy online PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz najpierw zarejestrować się tam lub zarejestrować, uzasadnić swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam instrukcję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po tym. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

 


Giropay
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Giropay, musisz mieć aktywowane konto bankowe dla bankowości internetowej, odpowiednio się legitymizować i potwierdzić nam instrukcję płatności. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona natychmiast po tym, a Twoje konto zostanie obciążone.


  
6. Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z opisem w zasadach anulowania rezerwacji.


  
7. Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności. W przypadku przedsiębiorców obowiązują również następujące zasady: Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających relacji biznesowych. Możesz odsprzedać zastrzeżone towary w zwykłym toku działalności; Wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży przenosisz na nas z góry – niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z nowym towarem – na kwotę kwoty faktury, a my akceptujemy to przeniesienie. Użytkownik pozostaje upoważniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również sami dochodzić roszczeń, jeśli nie wywiązuje się z zobowiązań płatniczych.
  


8. Gwarancja i gwarancje
Zastosowanie ma ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady. Informacje na temat wszelkich obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć na produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

 


9. Rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Nie jesteśmy zobowiązani i niechętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

 


10. Postanowienia końcowe
Jeśli jesteś handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a Tobą jest nasze miejsce prowadzenia działalności.