Polityka prywatności

Za przetwarzanie danych odpowiada:
Patrick Strijker
Nijverheidsweg 11
D-7921JH Zuidwolde
Holandia
info@trailerplus.pl 

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o przetwarzaniu Twoich danych.

1. Dane dostępowe i hosting
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania żadnych danych osobowych. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie przechowuje tylko tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje pobieranie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończonej wizycie na naszej stronie.

1.1 Hosting
Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile nie wyjaśniono inaczej w niniejszej polityce prywatności, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach przewidzianych w tym celu na tej stronie internetowej będą przetwarzane na jej serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktu opisaną w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.2 Sieć dostarczania treści
W celu skrócenia czasu ładowania w przypadku niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści ("CDN"). Dzięki tej usłudze treści, e.B duże pliki multimedialne, są dostarczane za pośrednictwem regionalnie rozproszonych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. W związku z tym dane dostępowe są przetwarzane na serwerach usługodawców. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z Tobą, skontaktuj się z opcją kontaktu opisaną w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy, kontaktu i podczas otwierania konta klienta
Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie podasz nam je w ramach zamówienia lub kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do wykonania umowy lub do przetworzenia kontaktu i nie można wysłać zamówienia lub kontaktu bez ich wskazania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć z odpowiednich formularzach wejściowych. Dane dostarczone przez Ciebie wykorzystujemy do realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO.

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, użyjemy Twoje dane w celu otwarcia konta klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności na temat przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie podatkowych i handlowych okresów przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.c RODO, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze używanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych poza tym, który jest dozwolony przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pośrednictwem funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

3. Przetwarzanie danych w celu realizacji wysyłki
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO przekazujemy Twoje dane dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadkach, gdy przejmują oni dla nas wysyłkę (drop shipment). Są oni uznawani za dostawców usług spedycyjnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Przekazywanie danych dostawcom usług spedycyjnych w celu ogłoszenia o wysyłce

Jeśli udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy Twój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług spedycyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, aby mógł skontaktować się z Tobą przed dostawą w celu ogłoszenia dostawy lub koordynacji. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy Twoje dane przekazane w tym celu, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze używanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w sposób wykraczający poza ten cel, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.


DPD Niemcy GmbH
Wailandtstraße 1
D-63741 Aschaffenburg
Niemcy


DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
D-53113 Bonn
Niemcy

4. Przetwarzanie danych w celu przetwarzania płatności
Przetwarzając płatności w naszym sklepie internetowym, współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi i dostawcami usług płatniczych.


4.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania transakcji
W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w kontekście przetwarzania zamówienia, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez techniczną integrację w procesie zamawiania. W tym względzie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów przetwarzających płatności i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności.

 


4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności
W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasi przetwarzacze w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowości). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub skutecznego zarządzania płatnościami, które dominują w kontekście równoważenia interesów.  

 


5. Reklama przez e-mail  
Newsletter e-mail z rejestracją
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wykorzystujemy dane wymagane do tego lub osobno dostarczone przez Ciebie, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.  

 


6. Pliki cookie i inne technologie  
Informacje ogólne
Aby uatrakcyjnić Twoją wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii na różnych stronach, w tym tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie).
Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka na zakupy). Dzięki tym technologiom adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (informacje o zawartości koszyka) są gromadzone i przetwarzane. W ramach wyważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.


Ponadto korzystamy z technologii w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych), a także do analizy internetowej i marketingu internetowego. Więcej informacji na ten temat, w tym odpowiednią podstawę prawną przetwarzania danych, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Ustawienia plików cookie dla przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft  Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™


Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w oświadczeniu o ochronie danych.  

 


7. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii do analizy stron internetowych i celów reklamowych
Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po zakończeniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat opcji odwołania można znaleźć w sekcji "Pliki cookie i inne technologie". Dalsze informacje, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, można znaleźć w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności.


Korzystanie z usług Google


Korzystamy z technologii Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google") przedstawionych poniżej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej automatycznie gromadzone przez technologie Google są zwykle przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. W przypadku Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest zbierany za pośrednictwem technologii Google, zostanie skrócony, zanim zostanie zapisany na serwerach Google, aktywując anonimizację IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej w odniesieniu do poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla danej technologii między współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.


Google Analytics


Na potrzeby analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Google.
  
Wtyczka wideo YouTube


W celu integracji treści stron trzecich dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pośrednictwem wtyczki wideo YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych, z którego korzystamy, przesyłane do Google, a następnie przetwarzane przez Google tylko podczas odtwarzania filmu.

 


8. Integracja Trusted Shops Trustbadge
Aby wyświetlić naszą pieczęć zatwierdzenia Trusted Shops i zaoferować produkty trusted shops kupującym po złożeniu zamówienia, Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany na tej stronie internetowej.


Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu, które dominują w kontekście równoważenia interesów poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest dostarczany w ramach przetwarzania zamówień przez dostawcę CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług usługodawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj.


Po wywołaniu Trustbadge serwer WWW automatycznie przechowuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego (dane dostępu) oraz dokumentuje pobieranie. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bazie danych zabezpieczeń w celu analizy anomalii bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane nie później niż 90 dni po utworzeniu.


Dalsze dane osobowe zostaną przekazane Trusted Shops GmbH, jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops po zrealizowaniu zamówienia lub już zarejestrowali się Państwo do użytku. Obowiązuje umowa zawarta między Tobą a Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są automatycznie zbierane z danych zamówienia. To, czy jako kupujący jesteś już zarejestrowany do użytku produktowego, jest automatycznie sprawdzane na podstawie neutralnego parametru, adresu e-mail zaszyfrowanego przez kryptograficzną funkcję jednokierunkową. Adres e-mail jest konwertowany na tę wartość skrótu, której nie można odszyfrować dla Trusted Shops, przed transmisją. Po sprawdzeniu dopasowania parametr jest automatycznie usuwany.


Jest to konieczne do realizacji nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów naszych i Trusted Shops w zakresie zapewnienia ochrony kupujących związanej z konkretnym zamówieniem i usługami wyceny transakcyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dalsze szczegóły, w tym dotyczące sprzeciwu, można znaleźć w polityce prywatności Trusted Shops, do której link znajduje się powyżej oraz w Trustbadge.

 


9. Opcje kontaktu i Twoje prawa
Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:
zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie w nim określonym;
zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Danych Osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
ze względu na interes publiczny, lub
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
na podstawie art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim
dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innemu administratorowi;
zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w naszym stopce redakcyjnej.  

 


Unieważnienie


O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób wyjaśniony powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.


Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.